Denne side er ikke egnet til visning på en smartphone.
Det anbefales at bruge en computer med en større skærm.

Vilkår


At benytte Danseren betyder, at du har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer at overholde disse vilkår skal du ikke bruge eller tilgå Danseren.

Hvis der foretages ændringer i disse vilkår, vil Danseren notifisere brugerne.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE INFORMATIONER VEDRØRENDE DINE RETSLIGE FORPLIGTELSER.

Konto

Når du bruger Danseren, accepterer du at være fuldt ansvarlig for al brug af din bruger-konto, og for enhver handling, der finder sted ved brug af din bruger-konto. Du accepterer, at ingen materialer af enhver art indsendt gennem din konto eller på anden måde indsendt gennem Danseren vil krænke rettigheder af tredjemand.

Indhold

Alt indhold på danseren.dk er Danseren ejendom eller dets brugere med alle rettigheder forbeholdt. Indholdet må ikke kopieres, genbruges eller sælges i nogen form. Dette gælder ikke for dit eget bruger-indhold, som du lovligt lægger på Danseren. Enhver form for data mining, brug af robotter eller lignende dataindsamling eller udvindings-metoder er strengt forbudt. Enhver brug af Danseren undtagen brug som er udtrykkeligt tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt. Intet i disse betingelser skal opfattes som en overdragelse af licens til immaterielle ejendomsretter. Denne licens er genkaldelig til enhver tid uden varsel og med eller uden årsag.

Varemærker

Danseren, danseren.dk og andet Danseren-indhold er varemærker tilhørende Danseren.

Bruger-adfærd

Du accepterer, at du ikke vil bruge Danseren til at:
  • indsamle kontaktinformationer fra andre brugere til et formål der ikke er relaterende til din forening eller til ulovlige formål samt udsendelse af spam.
  • bruge Danseren på nogen som helst ulovlig måde, eller på nogen anden måde, der vil kunne skade Danseren eller andre personer på nogen måde.
  • bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto til at skabe en falsk identitet på Danseren.

Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre Danseren brugere. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge tvister mellem dig og andre brugere.

Bruger-indhold

Du er alene ansvarlig for alt bruger-indhold, som du lægger på Danseren og / eller deler med andre brugere. Du kan ikke lægge bruger-indhold på Danseren, som du ikke har tilladelse til at lægge på. Du forstår og accepterer, at Danseren administratorer kan gennemgå alt bruger-indhold og kan når som helst og uden varsel slette eller fjerne ethvert indhold uanset årsag eller uden årsag, herunder bruger-indhold, som det kun er Danseren, der har vurderet overtræder disse Betingelser. Du er alene ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier og erstatte ethvert indhold du lægger på eller opbevarer på Danseren.

Når du lægger indhold på Danseren, godkender du os til at foretage sådanne kopier deraf, som vi finder nødvendige for at facilitere indhold på Danseren. Ved at lægge indhold på Danseren, samtykker du automatisk i, at du har ret til at tildele Danseren en uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at viderelicensere) til at bruge, kopiere, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette indhold til ethvert formål, kommercielt, reklame, eller på anden måde, på eller i forbindelse med Danseren eller marketing heraf, og til at udarbejde afledte værker heraf, eller inkorporere i andre værker, sådan indhold, og give licens til og tillade underlicenser af ovenstående. Du kan fjerne dit indhold fra websitet til enhver tid. Hvis du vælger at fjerne dit indhold, vil licensen givet ovenfor automatisk udløbe, men du tillader, at selskabet kan beholde kopier af dit indhold som en del af en sikkerhedskopi. Danseren gør ikke ejerskab over dit indhold. Du vil bevare det fulde ejerskab af alt dit indhold, og alle immaterielle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dit indhold.

Tredjeparts-indhold

Danseren indeholder links til tredjeparts websteder eller andet indhold eller ting tilhørerende eller kommende fra tredjemand. Tredjepartsindhold er ikke undersøgt eller kontrolleret på nogen måde af Danseren og Danseren er ikke ansvarlige for nogen form for tredjeparts websteder eller andet indhold tilgængeligt via Danseren på nogen måde. Inkludering af, linke til eller tillade anvendelse eller installation af en tredjeparts websted eller en tredjeparts programmer, software eller indhold, er ikke ensbetydende med godkendelse eller opbakning af Danseren. Hvis du beslutter at forlade Danseren og tilegner dig adgang til tredjeparts websteder eller andet indhold, gør du det på egen risiko, og du bør være opmærksom på, at vores forhold ikke længere gælder.

Webshops på Danseren - ansvarsfraskrivelse

Webshopindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger såsom navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i webshops under Danseren. Herudover er webshopindehaveren ansvarlig for, at webshops under Danseren overholder gældende love og regler for e-handel på internettet herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabsmæssige regler samt regler for forbrugerbeskyttelse.

Kundernes brug af webshops hos Danseren sker på eget ansvar. Dvs. at Danseren påtager sig intet ansvar for e-handler foretaget på webshops hos Danseren. Danseren er ej heller ansvarlig for brugernes forhold og drift af webshoppen, og webshopindehaveren er forpligtet til at holde Danseren skadesløs over for krav fremsat som følge heraf. Det er webshopindehaverens eget ansvar, at lovligheden af data i webshops hos Danseren følger den lovgivningen og overholder de etiske regler omkring brug af Internettet. Danseren påtager sig intet ansvar for driftstab, tabt erhvervsfortjeneste eller andre indirekte tab som følge af systemnedbrud, force majeure eller anden form for manglende levering af data hos Danseren.

Handelsbetingelser

Se HandelsBetingelser

Forbehold
Vi tager forbehold for bl.a. trykfejl, gebyrstørrelser, moms- og afgiftsændringer samt aflysninger.

Levering
Der er ingen fysisk levering

Tredjepartsannonceleverandører

Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted (herunder Google). Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, din adresse, din e-mail-adresse eller dit telefonnummer) om dine besøg på dette og andre websteder med det formål at levere annoncer om varer og tjenester, der måtte have din interesse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne praksis og vil vide noget om dine valg i forhold til ikke at lade disse virksomheder bruge disse oplysninger, skal du klikke her. Du kan finde yderligere oplysninger i Appendiks A i NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Bemærk, at Network Advertising Initiative til enhver tid kan ændre dette eksempel på sprogbrug.

Vedr. Google:

Danseren foreninger

Danseren foreninger er foreninger, grupper eller andre specielle profiler. Du må ikke opsætte en forening på andre individers eller entiteters vegne, med mindre du har fået specifik tilladelse til dette.

Danseren PRE-UNDERSØGER ELLER GODKENDER IKKE Danseren foreninger, OG KAN IKKE GARANTERE, AT EN Danseren forening FAKTISK ER OPRETTET OG DRIVES AF DEN FYSISKE PERSON, ENTITET ELLER VIRKSOMHED, SOM ER RETMÆSSIG GENSTAND FOR EN Danseren forening. EJ HELLER ER Danseren ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGEN Danseren forening, ELLER TRANSAKTIONER, DER INDGÅS ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER PÅ ELLER I FORBINDELSE MED ALLE Danseren foreninger, HERUNDER HVORDAN ANSVARLIGE AF Danseren foreninger INDSAMLER, HÅNDTERER, ANVENDER OG / ELLER DELER NOGEN PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DE ANSVARLIGE KAN INDSAMLE FRA BRUGERNE. DU BØR VÆRE FORSIGTIG MED AT TILVEJEBRINGE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ELLER INDGÅ I ENHVER TRANSAKTION, I FORBINDELSE MED EN Danseren forening.

Privacy

Vi interesserer os for privatlivets fred for vores brugere. Ved at bruge Danseren, tillader du at få dine personlige data overført til og behandlet af Danseren.

Ansvarsfraskrivelse

Danseren er ikke ansvarlig og hæfter ikke på ingen måde for enhver art af bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på sitet, hvorvidt indsendt af brugerne af Danseren, af Danseren eller af tredjemand. Danseren kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, hvad brugerne lægger på Danseren og er ikke ansvarlig for indhold, du kan møde på Danseren eller i forbindelse med enhver art af bruger-indhold eller tredjeparts programmer eller indhold. Danseren er ikke ansvarlig for adfærden, hvad enten online eller offline, af en bruger af Danseren.

Danseren kan være utilgængelig fra tid til anden pga. vedligeholdelse eller af andre grunde. Danseren påtager sig intet ansvar for eventuel udeladelse, fejl, afbrydelser, sletning, kommunikations-svigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til bruger-kommunikation. Danseren er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske fejl i nogen relaterede eller ikke-relaterede systemer.

Under ingen omstændigheder vil Danseren være ansvarlig og/eller erstatningsansvarlig for tab eller skader som følge af enhver brugers brug af Danseren, nogen form for bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på Danseren eller via Danseren eller overført til brugerne, eller enhver interaktion mellem brugerne, uanset om det er online eller offline.

Danseren STILLES TIL RÅDIGHED "AS-IS" OG FRASKRIVER ENHVER OG ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR TITLER, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. SELSKABET KAN IKKE GARANTERE OG LOVER IKKE NOGLE RESULTATER AF BRUGEN AF Danseren ELLER EN DERMED FORBUNDET APPLIKATION. Danseren ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALE PÅ Danseren ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER FEJLFRIE ELLER AT Danseren, Danseren SERVERE ELLER ENHVER APPLIKATION ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BØR UDVISE FORSIGTIGHED I ANVENDELSEN OG VED DOWNLOAD AF SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALER OG BRUGE PASSENDE SOFTWARE TIL AT OPDAGE OG FJERNE VIRUS. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DU DOWNLOADER ELLER ANDEN MÅDE MODTAGER INDHOLD, MATERIALE, DATA ELLER SOFTWARE FRA ELLER GENNEM Danseren OG ENHVER APPLIKATION PÅ EGEN RISIKO OG DISKRETION, OG AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR DIN BRUG HERAF OG ENHVER SKADE AF DINE SYSTEMER ELLER UDSTYR, TAB AF DATA ELLER ANDEN SKADE AF NOGEN ART, DER MÅTTE OPSTÅ.

Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN Danseren ELLER DETS DIREKTION/BESTYRELSE, ANSATTE ELLER ANDRE INTERESSENTER GØRES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND FOR NOGEN SKADER, HERUNDER ENHVER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA SOM FØLGE AF BRUG AF Danseren ELLER NOGET AF SITETS INDHOLD ELLER ANDRE MATERIALER PÅ WEBSTEDET, TILGÅET ENTEN VED BESØG PÅ SITET ELLER VIA DOWNLOADS FRA WEBSTEDET, SELVOM Danseren ER KLAR OVER ELLER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Danseren HAR TIL ENHVER TID INTET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG I ALLE TILFÆLDE OG UANSET FORM, MED MINDRE ANDET ER PLIGTIGT VED LOV OG DU VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL ERSTATNING AF NOGEN ART FRA Danseren UANSET ÅRSAGEN TIL ENHVER HANDLING.

Afbrydelse

Danseren kan afbryde din profil, slette din profil og ethvert indhold eller oplysninger, du har lagt op på Danseren og / eller forbyde dig i at bruge eller få adgang til Danseren anden grund af alle årsager eller ingen årsager til enhver tid efter eget skøn med eller uden varsel.

Tab eller beskadigelse

Du accepterer at holde Danseren, dets datterselskaber og associerede selskaber, og hver af deres direktører, funktionærer, agenter, entreprenører, partnere og ansatte skadesløse i forbindelse med tab, ansvar, krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder eventuelle advokathonorarer, der udspringer af eller i forbindelse med alle slags bruger-indhold, alle tredjepartsprogrammer, software eller indhold du overfører gennem Danseren, via din brug af Danseren, via din adfærd i forbindelse med Danseren eller med andre brugere af Danseren eller enhver overtrædelse af disse betingelser eller af enhver lov eller rettigheder for nogen tredjepart.

Henvendelser

Du anerkender og accepterer, at ethvert spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, feedback eller andre oplysninger om Danseren leveret af dig til Danseren ikke er fortrolige, og bliver udelukkende Danseren ejendom. Danseren ejer de eksklusive rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, og skal have ret til ubegrænset brug af disse henvendelser uden kvittering eller kompensation til dig eller nogen anden part.

Andet

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Danseren om anvendelsen af Danseren. Et svigt fra Danseren i at udøve eller håndhæve enhver rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, må ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser i denne eller nogen anden instans. Hvis en bestemmelse i aftale-vilkårene kendes ugyldig, fortsætter og forbliver den resterende del af denne aftale i fuld virkning. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses adskilt fra disse betingelser, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.